ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

原材料
拉丝
冷镦
光球

ਅੱਲ੍ਹਾ ਮਾਲ

ਵਾਇਰ ਡਰਾਇੰਗ

ਠੰਡਾ ਸਿਰਲੇਖ

ਫੋਟੋਸਪੇਅਰ

热处理
硬磨
分选
初研 精研

ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਖਤ ਪੀਹਣਾ

ਛਾਂਟਣਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਖੋਜ

清洗
光电
终检
包装

ਸਾਫ

ਫੋਟੋਆਇੱਕ

ਅੰਤਮ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੈਕਿੰਗ